Utlån Utlån

Utlån från klasslista

Gör så här:

 

1. Välj Utlån.

2. Välj skola i dropplisten Skola. Den egna skolan föreslås. (Alla enheter / skolor finns i listan.)

3. Välj klass i dropplisten Klass.

4. Välj låntagare i dropplisten Låntagare.

5. Läs streckkoden på de böcker som ska lånas vid Bokens streckkod.

Använd rutan vid Återlämnas bara om du vill ha ett annat återlämningsdatum än regelverket registrerar automatiskt.

Klicka på Rensa för att tömma uppgifterna efter avslutat lån

OBS! En länk finns för att gå till utlåningsfunktionen där låntagaren tas fram via streckkod!

Utlån från klasslista - Alternativ

Gör så här:


1.Sök skola.
Den egna skolan föreslås i dropplisten Skola. (Den egna gruppens enheter / skolor finns i listan.)
 
2.Sök klass.
Klassen väljs i dropplisten Klass.
 
3.Klicka på  Sök .
Klasslistan visas.

4.Klicka på  Till utlån .

5.Efter utlån, gå tillbaka till Klasslistan. 

Utlån med lånekort

Gör så här:


1. Läs streckkoden på lånekortet i rutan med rubriken Lånekortsnummer.

2. Läs streckkoden på de böcker som ska lånas vid Bokens streckkod.

Använd rutan vid Återlämnas bara om du vill ha ett annat återlämningsdatum än regelverket registrerar automatiskt.

Klicka på  Rensa   för att tömma uppgifterna efter avslutat lån.

OBS! En länk finns för att gå till utlåningsfunktionen där låntagaren väljs från en klasslista!

Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man låna ut till alla låntagare, men bara se "egna" låntagares uppgifter och utlån gjorda på den egna skolan / klassen.