Klasser Klasser

Ta bort klass

 

Denna funktion gör det möjligt att helt ta bort en klass ur systemet. För att det ska vara möjligt får inga elever finnas knutna till klassen. Skulle så vara fallet visas ett felmeddelande och de elever som tillhör klassen visas fram.

En elev kan inte tas bort i den här rutinen utan det måste ske på därför avsett ställe.