Katalogarbete Katalogarbete

Ta bort katalogpost

 
 
Det finns möjlihet att ta bort en katalogpost som saknar bestånd.
 
 
Gör så här:
  • Gå till
  • Utförlig kataloginfo
  • Klicka på länken
  • Katalogisera leder till redigeringsläge för katalogposten där det finns möjlighet att också gallra posten.
  • Klicka på Ta bort
  • Klicka på Spara
 
 
Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man inte påverka katalogposter eller bestånd.