Sök streckkodsetikett Sök streckkodsetikett

En enkel rutin för att söka upp en bok via dess exemplarnummer/streckkod.

Det enda som kan göras här är att ange exemplarnummer vid Bokens streckkod.
Som resultat visas bokens exemplar tillsammans med egen och andra enheters bestånd och med länkar till katalogpost mm.


 

Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet får man bara ta bort reservationer som tillhör lärarens elever och som dessutom är gjorda på lärarens skola.