Reservera Reservera

Reservation - beskrivning

 

Reservationer kan visas via länken Reservationer på katalogposten. 

Genom att markera i kryssrutan Visa endast egen enhets reservationer ser man bara de reservationer som låntagaren gjort på den egna Skolan.

Uppgifter som visas är Låntagare, Skola och Klass, tid då reservationen är aktiv (från respektive till och med datum), Skola / Enhet i vars bestånd reservationen är gjord, Skola / Enhet på vilken den reserverade boken ska hämtas, streckkod (gäller bara för reservationer gjorda i LIBRA.SE), plats i kö, status (i FreeLib finns endast status Reserverad) och en kryssruta för att markera borttag.

 


Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man bara se de reservationer som tillhör lärarens elever och som dessutom är gjorda på lärarens skola.