Rapporter Rapporter

Lånelista

Rutin för att ta fram en lista över utlånade böcker.
 

Lånestatistik

Rutin för att ta fram lånestatistik fördelad på skola och klass.