Omlån Omlån

 Låna om från låntagares uppgifter om Böcker hemma

Gör så här:


1.Sök låntagaren.
 
2.Klicka på Böcker hemma.
 
3.Markera den eller de böcker som ska lånas om. Ska alla lånas om klicka på länken Markera alla.
 
4.Klicka på länken Låna om markerade.


Behörigheten styr vad som användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man bara se de utlån som är gjorda på den egna skolan / klassen och alltså bara göra om på dessa.