Låntagaruppgifter Låntagaruppgifter

 Låntagare - beskrivning

Då en låntagare söks fram finns det möjlighet att gå till allmäna uppgifter om låntagaren, till adressuppgifter, till låntagarens lån, reservationer och eventuella spärrar och via en länk till Utlån.

På flik Allmänt finns grunduppgifter om låntagaren.
På flik Adressuppgifter finns uppgifter om adresser, e-postadresser, telefonnummer och mobilnummer.
På flik Böcker hemma finns uppgift om låntagarens lån.
På flik Reservationer finns uppgift om låntagarens reservationer. Kryssrutan Visa endast egen enhet gör att reservationer som låntagaren gjort på andra enheter inte visas.
På flik Spärrar finns uppgift om eventuell spärr av låntagaren.

Hur en låntagarpost skapas, ändras eller tas bort beskrivs under rutin Låntagarpost - ny och ändra och ta bort.
Hur Omlån kan göras av låntagarens registrerade lån och hur reservationer kan tas bort beskrivs under rutinbeskrivning av Reservationer.

Låntagare - ny, ändra och ta bort

För att lägga in en ny låntagare - gör så här:
 

1. Klicka på Skapa låntagare i menyn till vänster

2.Klicka på Ny
 
3.Skriv in de uppgifter du vill registrera
De enda uppgifter som är tvingande är Efternamn, Skola och Klass
 
4.Klicka på Spara

Låntagare kan nyinläggas och låntagaruppgifter kan läsas in från skolans elevregister.
För mer information om Elevregisterinläsning - vänd dig till librasupport eller någon av våra säljare.

För att ändra uppgifter om en låntagare - gör så här:


1.Sök låntagaren
 
2.Ändra de uppgifter du önskar på flikarna Allmänt och / eller Adressuppgifter
För att lägga till adress, telefonnummer eller mobiltelefon klicka på länken Lägg till
Ange om adress och telefonnummer ska vara Synlig i FreeLib
För att ta bort en adress, telefonnummer eller mobiltelefon markera i rutan Ta bort
En Spärr kan läggas till med uppgift om orsak liksom en Spärr kan tas bort.
 
3.Klicka på Spara

Rutinen Klasser i vänstermenyn har en funktion för att på ett enkelt sätt och med specifika villkor ta bort låntagare. Se rutinen i eget avsnitt i manualen.


För att ta bort en låntagare - gör så här:
 

1.Sök låntagaren
 
2.Klicka på Ta bort

Låntagaren tas bort ur låntagarregistret, men det kan finnas restriktioner knutna till låntagarposten - tex registrerade lån eller reservationer.

Rutinen Klasser i vänstermenyn har en funktion för att på ett enkelt sätt och med specifika villkor ta bort låntagare. Se rutinen i eget avsnitt i manualen. 

Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man bara skapa ny låntagare, ändra eller ta bort en låntagare på den egna skolan /  klassen.