Rapporter Rapporter

Lånestatistik

 

Statistik är populärt och här är det enkelt att få fram nödvändig statistik för de lån som gjorts.

Datumintervall anges för att avgränsa i tid och i en dropplist anges för vilken enhet/skola man vill se siffror..
Resultatet redovisas för varje klass och med uppgift om antal utlån.
OBS! Valet av enhet gäller utlånande enhet. Det betyder att man får en särredovisning om man lånat ut andra enheter/skolors material!