Rapporter Rapporter

Lånelista

Det här är en möjlighet att ta fram en lista över utlånade böcker. Inte minst för att kunna skicka till elever som påminnelse om lån som borde ha lämnats tillbaka.

För lånen kan datumintervall väljas, liksom skola, klass och enskild låntagare. Listorna fyller flera olika funktioner, varav en är att kunna ta fram påminnelser för försenade lån. Dessa listor kan sedan skrivas ut och då är valet att via en kryssruta avgöra om man önskar en separat utskrift för varje elev eller en samlad utskrift.
Utskrift kan sedan göras till bildskärmen, pdf eller till Excel och sedan vidare till skrivare naturligtvis.
Även sorteringsordning kan väljas i dropplist.

OBS! Lån behöver inte vara försenade för att tas fram på lånelista!