Klasser Klasser

Flytta låntagare
Rutin för att enkelt kunna flytta flera låntagare till en ny skola / klass.
 
Ny klass
Rutin för att manuellt skapa en ny klass för en viss skola.
 
Ta bort klass
Rutin för att ta bort en klass till vilken inga elever längre är knutna från en viss skola.
 
Ändra klass
Rutin för att ändra namn på en redan existerande klass.