Katalogarbete Katalogarbete

Katalogisera - ny katalogpost

 

Rutin för att skapa en ny katalogpost.

Katalogposter kan skapas genom ett förenklat formulär där endast vissa uppgifter kan registreras. För en katalogisering enligt alla konstens regler är det nödvändigt att ha tillgång till LIBRA.SE. 
Dock kan via formuläret acceptabla poster i korrekt Marc 21-standard skapas direkt i FreeLib.

När rutinen öppnas från vänstermenyn är det färdigt att fylla i önskade uppgifter och sedan spara.
För att en post ska kunna sparas så måste  vissa uppgifter finnas. Minimum måste mediatyp, publikationstyp, språk, utgivningsland, katalogposttyp och titel anges.
De obligatoriska fälten Mediatyp har förvalt Textresurs, publikationstyp Böcker, språk sw = svenska, utgivningsland swe = Sverige och katalogposttyp Normal. Uppgifterna kan givetvis ändras.

Där det finns en knapp med texten Lägg till kan fler uppgifter av samma sort läggs till genom att skapa ännu ett fält. Användbart framför allt för ämnesord och klassifikationer.

 

 


 

Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man inte påverka katalogposter eller bestånd.