Klasser Klasser

Flytta låntagare

 

För att flytta elever mellan klasser / skolor gör så här:

1.      Välj skola i dropplisten
2.      Välj klass att flytta från
3.      Klicka på sök, varefter elever i klassen visas.
4.      Välj (skola) / klass att flytta till vid Ny skola / Ny klass
5.      Markera den eller de elever som ska flyttas.
6.      Klicka på Flytta markerade och besvara kontrollfrågan.
Särskilda möjligheter finns här för att helt ta bort en elev genom att markera och klicka på Ta bort markerade.
Det är också möjligt att här ta bort klassbetecknig från en eller flera elever t.ex. i samband med avslutning, men låta personerna finnas kvar som låntagare på andra bibliotek i det gemensamma systemet. Det sker genom att markera och klicka på Ta bort klass från markerade.