Exemplarhantering Exemplarhantering

Exemplar - nytt
Genom att klicka på Nytt exemplar öppnas en rutin för att lägga upp ett nytt exemplar.
 
Exemplar - ta bort
Genom att klicka på länken Exemplar och markera därefter de exemplarnummer som ska tas gallras tas ett eller flera exemplar bort.
 
Exemplar - ändra
Genom att klicka på länken Exemplar och därefter på ett exemplarnummer öppnas en rutin för att förändra uppgifterna som är knutna till exemplaret.