Exemplarhantering Exemplarhantering

Exemplar - ta bort

 
Genom att klicka på länken Exemplar och markera därefter de exemplarnummer som ska tas gallras tas exemplaren bort..
För att kunna göra detta krävs att exemplaret ägs av en enhet som ingår i min grupp. 
 
 
Gör så här:
 
  •     Klicka på Exemplar 
  •     Markera det eller de exemplar som ska gallras. (Det är möjligt markera alla om det är många exemplar som ska gallras samtidigt)
  •     OBS! Det är bara de exemplar behörigheten tillåter för borttag som får en kryssruta för markering.
  •     Klicka på Ta bort markerade
  •     OBS! Det är bara exemplar som inte är utlånade som kan tas bort.
 
 
 
Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.