Exemplarhantering Exemplarhantering

Exemplar - nytt

 
Genom att klicka på Nytt exemplar i beståndsbilden öppnas en rutin för att lägga upp ett eller flera nya exemplar. Här kan en skapa nya exemplar för bibliotek i den egna gruppen. (Enbart dessa finns i dropplisten för enheter.)
 
 
Gör så här:
 
  •     Klicka på Nytt exemplar
  •     Registrera Enhet / skola (Enhet är en obligatorisk uppgift)
  •     Registrera Avdelning (Avdelning är en obligatorisk uppgift)
  •     Registrera Lånetid
  •     Registrera exemplarets hyllplacering. (Hyllsignum är obligatorisk och katalogpostens Hyllsignum föreslås)
  •     Registrera Lokal placering
  •     Registrera exemplarnummer / streckkod
  •     Läs in böckernas streckkod med scanner. Spara när alla titelns streckkoder har registrerats i fönstret.
  •     Spara
 
Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.