Exemplarhantering Exemplarhantering

Exemplar - ändra

 

Genom att klicka på Exemplar i beståndsbilden öppnas en rutin för att förändra uppgifterna som är knutna till exemplaret. D.v.s. byta streckkod, flytta till annan enhet, avdelning, placering eller byta lånetid.
För att kunna göra detta krävs att exemplaret ägs av en enhet som ingår i min grupp.
Här kan jag skapa nya exemplar för bibliotek i min grupp. (Enbart dessa finns i dropplisten för enheter.)

Gör så här:

  • Klicka på Exemplar
  • Klicka på exemplarnummer / streckkod.
  • En rutin öppnas för att kunna förändra lokaliseringsuppgifterna.
  • Ändra Avdelning, Lånetid, Hyllsignum, Lokal placering eller streckkod.
  • Spara