Katalogsökning Katalogsökning

Beskrivning - bestånd

 

Efter en träff i katalogen kan man via en länk gå till bestånd. Finns titeln inne?  

Beståndsuppgifterna kan visas för alla enheter eller för den egna gruppen.
För ett exemplar visas på viken enhet / skola det ägs och på vilken avdelning det är lokaliserat och på vilken Hylla det står. Det kan också tex visas om exemplaret är inne i hyllan eller utlånat och om det är möjligt att reservera.
Vad som visas är något som kan variera beroende på vad man själv önskar.