Återlämna Återlämna

 Återlämna böcker som är utlånade

Gör så här:


1.Registrera bokens streckkod / exemplarnummer.

2.Den återlämnade bokens titel visas.

3.Låntagarens namn visas.

FreeLib kan reagera om boken inte får återlämnas på den här enheten, inte varit utlånad eller om en reserverad bok fångas in.

Återlämna en reserverad bok

Gör så här:
 

1.Registrera bokens streckkod / exemplarnummer.

2.Den återlämnade bokens titel visas.

3.Låntagarens namn visas.

4.Meddelande om att boken är reserverad visas.
"Boken är reserverad och hämtas på Skola x. Välj mail eller utskrift för att meddela reservanten."

Inställningarna i administrationen styr vilka böcker användaren av FreeLib har tillåtelse att avregistrera.
Användarens behörighet styr om låntagaren, från vilken boken avregisteras, ska visas.
Inställningarna sätts av den systemansvariga.