Klasser Klasser

Här kan en existerande klassbeteckning tas fram för att byta beteckning.

Ta fram klass och ange det nya namnet vid Namn och spara.