Katalogarbete Katalogarbete

Ändra katalogpost

 
Efter en träff i katalogen finns möjligheter att arbeta vidare och ändra katalogpostens information.
 
 
Gör så här:
  • Gå till
  • Utförlig kataloginfo
  • Klicka på länken
  • Katalogisera leder till redigeringsläge för katalogposten.
  • Ändra de uppgifter du önskar.
  • Klicka på Spara
 
 
Behörigheten styr vad användaren av FreeLib har tillåtelse att göra och se.
Behörigheten sätts av den systemansvariga.
Med lärarbehörighet kan man inte påverka katalogposter eller bestånd.